دوشنبه - 2018 سپتامبر 24 - 14 محرم 1440 - 2 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 186348
تاریخ انتشار : 20 تیر 1395 23:55
تعداد بازدید : 272

مدرسه علمیه نرجس خاتون (س) شهریار

در مکتب امام علی(ع) - مطلب 2

ادامه شرح حکمت پر حکمت - قسمت 2 ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ; ﻣﺜﻼ ً ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺁﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻭﻯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺑﻴﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.

« در مکتب امام علی علیه السلام »ادامه  شرح حکمت پر حکمت - قسمت 2
ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ; ﻣﺜﻼ ً ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﺁﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻭﻯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺑﻴﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺷﺒﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: «ﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﺷَﻬْﻮَﺓ ﺳﺎﻋَﺔ ﺃﻭْﺭَﺛَﺖْ ﺣُﺰْﻧﺎً ﻃَﻮﻳﻼ ً; ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺱ ﺭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻃﻮﻻ ﻧﻰ (ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ) ﻣﻰ ﺷﻮﺩ». ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺷﺎﺭﺣﺎﻥ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼ ﻏﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﺪﺛﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ ﺍﻣﺎﻡ(ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼ ﻡ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻃﺒﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﺰﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻃﺒﻰ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﻰ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻃﺒﻰ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻰ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎﺩﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﺑﺤﺜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻟﻰ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻃﺒﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺍﺳﺖ .پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/


حدیث روز
غررالحكم: ج1 ،ص113

 امیر علم وادب علی علیه السلام 

مرز بین بردگی و آزادگی! 

 قال امیرالمومنین علیه السلام: الْعَبْدُ حُرٌّ مَا قَنِعَ، الْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِعَ

امام علی علیه السّلام فرمودند: 
بنده اگر قناعت كند، «آزاد» است، و بنده آزاد اگر طمع داشته باشد «برده» است!
پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/


امام المتقین علی علیه السلام      
میزان الحکمه  ح 10101

عنْ عَلِىٍّ عليه السلام قالَ: اَلصَّبْرُ، اِمّا صَبْرٌ عـَلَى الْمُصِيبـَةِ، أَوْ عـَلَى الطّـاعـَةِ، أَوْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَهذَا الْقِسْمُ الثّالِثُ أَعْلى دَرَجَةً مِنَ الْقِسْمَينِ الاَْوَّلَيْنِ. حديث

از امام على عليه السلام است كه فرمود: صبر يا بر مُصيبت است، يا بر اطاعت خدا، يا در مقابل معصيت است، كه قسم سوّم از دو قسم قبلى با ارزش تر است.


پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/
امام المتقین علی علیه السلام    
بحارالانوار، 71/92
قالَ اَميرُ الْمُؤْمِنينَ عليه السلام: اَيُّهَا النّاسُ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَاِنَّهُ لاديِنَ لِمَن لا صَبْرَلَهُ. حديث

امام على عليه السلام فرمود: مردم! بر شما باد صبر و شكيبائى، چون كسى كه صــبر نداشـته باشد، دين نخواهـد داشت.پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/پریسا دنیای شکلک ها  www.sheklakveblag.blogfa.com/نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :