چهارشنبه - 2018 ژولاي 18 - 6 ذيقعده 1439 - 27 تير 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 186403
تاریخ انتشار : 30 بهمن 1392 1:48
تعداد مشاهدات : 279

پایان نامه - کوثر تهران

چگونگی پاسخگویی قرآن به نیازها و مقتضیات زمان

پایان نامه سطح سه

عنوان اثر

گرایش

تاریخ دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

نام و نام خانوادگی استاد داور

چگونگی پاسخگویی قرآن به نیازها و مقتضیات زمان

تفسیر و علوم قرآنی

92/11/30

 سميه صيادي

علی غضنفری

محمد رضا تويسركاني

حسين علوي مهر

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

موضوع پژوهش حاضر «چگونگی پاسخگویی قرآن به نیازهاو مقتضیات زمان»میباشد.انسان موجودی است نیازمند که با توجه به اقتضائات زمان حاجتها ونیازهای متحول و رو به رشدی دارد، با توجه به اینکه زمان در حال تغییر و تحول است و هر زمانی اقتضائات خودش را دارد، لذا نیازهای بشر نیز همگام با اقتضائات زمان روبه رشد و در حال دگرگونی و تحول میباشد واز آنجا که قرآن کتاب هدایت وراهگشای انسان معرفی گردیده است، باید دید، کتابی که در آن جامعیت ،جاودانگی وتغییر ناپذیری فرض است ،چگونه پاسخگوی نیازهای متحول وسیلان پذیر بشر می باشد. برای پاسخ به این مسأله ابتدا لازم است مباحث تصوری و تصدیقی آن به خوبی روشن گردد .مبادی تصوری موضوع عبارتند از: مقتضیات زمان و قلمرو قوانین قرآن و ملاک تغییر و ثبات آنها و مبادی تصدیقی آن ثبات و تغییر نیازهای بشرمی باشد.سپس قلمرو موضوعی قرآن از دو جهت قابل بررسی قرار می گیرد:اول آن که قرآن چه موضوعات ومسائلی را بیان می کند؟ پاسخ به این سوال بحث از جامعیت قرآن را در پی خواهد داشت و اینکه جامعیت قرآن در محدوده هدایت انسانها بوده ومعیارها وملاکهایی برای آن بیان شده است.که مهمترین آن فراگیری و شمول است، بدین معنا که قرآن کریم در حوزه خودش هیچ چیز را فرو گذار نکرده است وبه آن ها پرداخته است. جهت دوم آن که آیا قرآن در بیان مسائل، به روشها نیز اشاره کرده است؟ نکته بسیار مهم در پاسخ نهایی به سؤال اصلی تحقیق این است که مجموعه عواملی که پاسخگویی قرآن به نیازهای بشررا در همه عصرها و نسلها ممکن ساخته است، همگی در متن قرآن به صورت دقیق آمده است.این راهکارها در دوسطح مطرح می گردد:اول درحوزه منابع دین در کنار قرآن که عبارتنداز: پیوند قرآن با عترت(مرجعیت علمی معصومین) ونقش عقل در فهم معارف قرآن. دوم درحوزه قواعد وروشها که عبارتند از: بحث از ژرفای قرآن و بطن آن، قاعده جری وتطبیق، اجتهاد مستمر و پویایی فقه، نسخ مشروط، نظام خاص قانون گذاری از قبیل وجود قوانین ثابت ومتغیر، احکام اولیه وثانویه، تفویض وضع مقررات جزیی به مردم وحکم حکومتی. قرآن کریم با استفاده از راهکارهای فوق همواره می تواند به حل مشکلات انسان ونیازهای او درهمه عصرها بپردازد. پژوهش حاضر درون دینی بوده، بدین معنا که نگارنده از منظر یک معتقد به الهی بودن قرآن و با استفاده از آیات آن و سخنان معصومین علیهم السلام به موضوع پرداخته است.

واژگان کلیدی: قرآن، جامعیت، نیاز، مقتضیات زمان، پاسخگویی قرآن


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :