دوشنبه - 2018 سپتامبر 24 - 14 محرم 1440 - 2 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192770
تاریخ انتشار : 17 مهر 1395 8:57
تعداد بازدید : 112

انذار و تبشیر در قرآن

یکی از ابعاد وجودی انسان تربیتپذیری اوست، و از آنجایی که تربیت باید بر اساس ساختار وجودی انسان و حقایق نهفته در وجود او باشد تا بتواند سعادت جاودانگی و خیر او را تأمین نماید، و از آنجایی که انسان موجودی مختار و آزاد آفریده شده است، میبایست برای رسیدن به این سعادت جاودانی با چالشها و سختیهایی مواجه شود تا با حسن انتخاب، سعادتی ابدی را برای خود فراهم کند از اینرو خداوند جلوهای دیگر از ربوبیت و تربیت خود را در نظام پیامبران به ارمغان آورده است. و بررسی در متون دینی و سیره پیشوایان دین، حاکی از اهمیت این موضوع است. این تحقیق با بهرهگیری از متون تفسیری و روایی در صدد پاسخ به موارد انذار و تبشیر در قرآن و منسوبین انذار و تبشیر در قرآن و برداشتهای تعلیم و تربیتی که از انذار و تبشیر در قالب عواملی چون آگاه ساختن مردم از پاداش و کیفر و شرایط تأثیرپذیری از انذار و تبشیر و به کارگیری آن دو میشود و واکنشهای گوناگونی که مردم نسبت به انذار و تبشیر دارند و موانعی که جلوی تأثیر انذار و تبشیر را میگیرد و پیامدهای دنیوی و اخروی که دارد، مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مباحث مطرح شده در این تحقیق میتوان دریافت که برای پرورش صفات نیک و فضایل اخلاقی و از بین بردن رذائل اخلاقی نیازمند دوگونه عامل هستیم؛ یکی عامل برانگیزاننده که پاداشها و نویدهایی برای انجام عملی در نظر گرفته میشود، و عامل بازدارنده که همان هشدار به کیفر و مکافات عمل است و انسان باید سعی کند که از عواملی که تأثیر انذار و تبشیر را در انسان کم میکند، دوری نماید.

یکی از ابعاد وجودی انسان تربیت پذیری اوست، و از آنجایی که تربیت باید بر اساس ساختار وجودی انسان و حقایق نهفته در وجود او باشد تا بتواند سعادت جاودانگی و خیر او را تأمین نماید، و از آنجایی که انسان موجودی مختار و آزاد آفریده شده است، میبایست برای رسیدن به این سعادت جاودانی با چالشها و سختیهایی مواجه شود تا با حسن انتخاب، سعادتی ابدی را برای خود فراهم کند از اینرو خداوند جلوهای دیگر از ربوبیت و تربیت خود را در نظام پیامبران به ارمغان آورده است. و بررسی در متون دینی و سیره پیشوایان دین، حاکی از اهمیت این موضوع است.
این تحقیق با بهرهگیری از متون تفسیری و روایی در صدد پاسخ به موارد انذار و تبشیر در قرآن و منسوبین انذار و تبشیر در قرآن و برداشتهای تعلیم و تربیتی که از انذار و تبشیر در قالب عواملی چون آگاه ساختن مردم از پاداش و کیفر و شرایط تأثیرپذیری از انذار و تبشیر و به کارگیری آن دو میشود و واکنشهای گوناگونی که مردم نسبت به انذار و تبشیر دارند و موانعی که جلوی تأثیر انذار و تبشیر را میگیرد و پیامدهای دنیوی و اخروی که دارد، مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به مباحث مطرح شده در این تحقیق میتوان دریافت که برای پرورش صفات نیک و فضایل اخلاقی و از بین بردن رذائل اخلاقی نیازمند دوگونه عامل هستیم؛ یکی عامل برانگیزاننده که پاداشها و نویدهایی برای انجام عملی در نظر گرفته میشود، و عامل بازدارنده که همان هشدار به کیفر و مکافات عمل است و انسان باید سعی کند که از عواملی که تأثیر انذار و تبشیر را در انسان کم میکند، دوری نماید.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :