سه شنبه - 2018 سپتامبر 25 - 15 محرم 1440 - 3 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192785
تاریخ انتشار : 17 مهر 1395 9:26
تعداد بازدید : 142

ولایت معصومین راه تقرب به خدا

حقیقت ولایت شاخص ترین چهره دین است که حتی نبوت و امامت را هم در درون خود می پروراند و نیز منبعی که معدن همه کمالات و اساس همه خیرات است. در عظمت ولایت همین بس که امام باقر علیه السلام فرمودند ((لم یناد بشی کما نودی بالولایه )) هیچ چیز به اندازه ولایت مورد توجه و گفت و شنود واقع نشده است. برای واژه ولی معنای مختلفی گفته اند از جمله ی آن ها به معنای قرب اشاره کرده اند. اگر موجودی به حق نزدیک شود آثار حق در او ظهور می کند و اگر به باطل نزدیک شود این والا ولاء باطل است و محصول آن محبت و نصرت باطل می باشد. در تحقیق حاظر سعی شده است که با اثبات ولایت ائمه علیه السلام و پذیرفتن آن توسط انسانها ثابت شود که انسان ها می توانند با قبول ولایت آن ها بخداوند متعال تقرب جویند و از زمینی شدن به آسمانی شدن صعود کنند. بارزترین مصداق ولایت حق ولایت خداوند است که از دو طریق ولایت تکوینی و ولایت تشریعی ولیتش را اعمال می کند و ولایت تکوینی خداوند عبارت است از سلطه و قدرت تصرف و نفوذ اراده در عالم آفرینش. ولایت تشریعی خداوند یعنی سرپرستی و شریعت و هدایت مخلوقات برای خداوند که با وضع قوانین نورانی انسانها را از ظلمت به نور هدایت میکند. در قرآن کریم آیاتی درباره ولایت عامه مطرح شده است بدین معنا که همیشه و در هر عصر و زمان باید امامی هادی در میان مردم از طرف خداوند حاکم باشد این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است که هر فصل از چهار بخش تشکیل شده است. فصل اول به کلیات می پردازد. فصل دوم به نام ولایت به برسی انواع ولاء، اقسام ولاء، ولایت در قرآن و براهین انحصاری ولایت تکوینی و تشریعی در خداوند می پردازد. فصل سوم تقرب نام گرفته است که شامل موارد ذیل می باشد: 1) اقسام تقرب 2) عوامل تقرب 3) موانع تقرب. فصل چهارم که ولایت تنها راه تقرب به خدا نام دارد در سه بخش آورده شده است: 1) راه ارتباط بین ائمه و انسان ها 2) ولایت امیرالمومنین و 3) بیان ادله و ادعیه مشهور در زمینه حق بودن ولایت معصوم علیه السلام.

حقیقت ولایت شاخص ترین چهره دین است که حتی نبوت و امامت را هم در درون خود می پروراند و نیز منبعی که معدن همه کمالات و اساس همه خیرات است. در عظمت ولایت همین بس که امام باقر علیه السلام فرمودند ((لم یناد بشی کما نودی بالولایه )) هیچ چیز به اندازه ولایت مورد توجه و گفت و شنود واقع نشده است. برای واژه ولی معنای مختلفی گفته اند از جمله ی آن ها به معنای قرب  اشاره کرده اند. اگر موجودی به حق نزدیک شود آثار حق در او ظهور می کند و اگر به باطل نزدیک شود این والا ولاء باطل است  و محصول آن محبت و نصرت باطل می باشد.                                                                                                                                        در تحقیق حاظر سعی شده است که با اثبات ولایت ائمه علیه السلام و پذیرفتن آن توسط انسانها ثابت شود که انسان ها می توانند با قبول ولایت آن ها بخداوند متعال تقرب جویند و از زمینی شدن به آسمانی شدن صعود کنند. بارزترین مصداق ولایت حق ولایت خداوند است که از دو طریق ولایت تکوینی و ولایت تشریعی ولیتش را اعمال می کند و ولایت تکوینی خداوند عبارت است از سلطه و قدرت تصرف و نفوذ اراده در عالم آفرینش. ولایت تشریعی خداوند یعنی سرپرستی و شریعت و هدایت مخلوقات برای خداوند که با وضع قوانین نورانی انسانها را از ظلمت به نور هدایت میکند. در قرآن کریم آیاتی درباره ولایت عامه مطرح شده است بدین معنا که همیشه و در هر عصر و زمان باید امامی هادی در میان مردم از طرف خداوند حاکم باشد این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است که هر فصل از چهار بخش تشکیل شده است.
فصل اول به کلیات می پردازد. فصل دوم به نام ولایت به برسی انواع ولاء، اقسام ولاء، ولایت در قرآن و براهین انحصاری ولایت تکوینی و تشریعی در خداوند می پردازد.  فصل سوم تقرب نام گرفته است که شامل موارد ذیل می باشد: 1) اقسام تقرب  2) عوامل تقرب  3) موانع تقرب.  فصل چهارم که ولایت تنها راه تقرب به خدا نام دارد در سه بخش آورده شده است: 1) راه ارتباط بین ائمه و انسان ها 2) ولایت امیرالمومنین و 3) بیان ادله و ادعیه مشهور در زمینه حق بودن ولایت معصوم علیه السلام.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :