يکشنبه - 2018 سپتامبر 23 - 13 محرم 1440 - 1 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192787
تاریخ انتشار : 17 مهر 1395 9:31
تعداد بازدید : 148

تشبه از دیدگاه فریقین

تشبه به معنای همانند شدن به دیگری، دارای اقسام و مراتب مختلفی است که از مهمترین مصادیق آن تشبه به کفار و تشبه مرد و زن به یکدیگر است. بیتردید دشمنان اسلام در پی تغییر و تخریب فرهنگ ناب اسلامی هستند؛ و از راههای گوناگونی چون شبیخون فرهنگی و جنگ نرم به دنبال این هدف خود هستند؛ و تنها حربۀ استکبار با استفاده از سست کردن اعتقادات دینی و بیهویت کردن آنهاست. جلوگیری از تشبه به کفار در جامعه اسلامی میتواند از همرنگ شدن مسلمانان با دشمنان ممانعت کرده و از ترویج فرهنگ غربی نیز پیشگیری کند؛ چون فرهنگ غرب چیزی جز کمرنگ کردن اعتقادات دینی و کهنه جلوه دادن آن نیست. کفار با استفاده از فرهنگ خود، کم کم اعتقادات مسلمانان را نشانه گرفته و بدون این که مسلمانان متوجه باشند آنها را از داشتههای مذهبی و دینی جدا میکنند. در منابع فقهی امامیه باب مجزایی درباره تشبه وجود ندارد و فقها در لابه لای مباحث دیگر به آن پرداختهاند، اما در منابع فقهی اهل سنت باب مجزایی از تشبه دیده میشود. این تحقیق با بهرهگیری از متون فقهی امامیه و اهل سنت و بررسی آیات و روایات با هدف پاسخگویی به حکم فقهی تشبه به کفار و تشبه زن و مرد به یکدیگر جمع آوری شده است. با بررسی آیات و روایات در این زمینه و دلائل فقهای فریقین به این نتیجه میتوان رسید که، بدون تردید تشبه به كفار و پيروى از آنان، در صورتى كه به انگيزه داخل شدن در هیأت كفار و خارج شدن از هيأت مسلمين باشد، حرام است. چون اگر شخص توجه داشته ‏باشد كه اين عمل به معناى عدول از اسلام است، ارتكاب آن موجب ارتداد میشود؛ و اگر متوجه اين نكته نباشد بلكه فقط به انگيزه همرنگ شدن با كفار در امور خود از آنان پيروى كند، اين كار گناهى بزرگ و جهلى سترگ محسوب مىشود.

تشبه به معنای همانند شدن به دیگری، دارای اقسام و مراتب مختلفی است که از مهمترین مصادیق آن تشبه به کفار و تشبه مرد و زن به یکدیگر است. بی­تردید دشمنان اسلام در پی تغییر و تخریب فرهنگ ناب اسلامی هستند؛ و از راه­های گوناگونی چون شبیخون فرهنگی و جنگ نرم به دنبال این هدف خود هستند؛ و تنها حربۀ استکبار با استفاده از سست کردن اعتقادات دینی و بی­هویت کردن آن­هاست.

جلوگیری از تشبه به کفار در جامعه اسلامی می­تواند از همرنگ شدن مسلمانان با دشمنان ممانعت کرده و از ترویج فرهنگ غربی نیز پیشگیری کند؛ چون فرهنگ غرب چیزی جز کمرنگ کردن اعتقادات دینی و کهنه جلوه دادن آن ­نیست. کفار با استفاده از فرهنگ خود، کم کم اعتقادات مسلمانان را نشانه گرفته و بدون این که مسلمانان متوجه باشند آن­ها را از داشته­های مذهبی و دینی جدا می­کنند.

در منابع فقهی امامیه باب مجزایی درباره تشبه وجود ندارد و فقها در لابه لای مباحث دیگر به آن پرداخته­اند، اما در منابع فقهی اهل سنت باب مجزایی از تشبه دیده می­شود. این تحقیق با بهره­گیری از متون فقهی امامیه و اهل سنت و بررسی آیات و روایات با هدف پاسخگویی به حکم فقهی تشبه به کفار و تشبه زن و مرد به یکدیگر جمع آوری شده است. 

با بررسی آیات و روایات در این زمینه و دلائل فقهای فریقین به این نتیجه می­توان رسید که، بدون تردید تشبه به كفار و پيروى از آنان، در صورتى كه به انگيزه داخل شدن در هیأت كفار و خارج شدن از هيأت مسلمين باشد، حرام است. چون اگر شخص توجه داشته ‏باشد كه اين عمل به معناى عدول از اسلام است، ارتكاب آن موجب ارتداد می­شود؛ و اگر متوجه اين نكته نباشد بلكه فقط به انگيزه همرنگ شدن با كفار در امور خود از آنان پيروى كند، اين كار گناهى بزرگ و جهلى سترگ محسوب مى­شود.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :