يکشنبه - 2018 سپتامبر 23 - 13 محرم 1440 - 1 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192791
تاریخ انتشار : 17 مهر 1395 9:52
تعداد بازدید : 119

نزول تدریجی و ارتباط آن با تثبیت قلب پیامبر (صلی ا... علیه وآله وسلم)

همۀ پیامبران خدا برای هدایت مردم و رسانیدن آنها به کمال یعنی قرب الهی مبعوث گشته اند لیکن با توجه به مقتضیات زمان شیوه های مناسب برای این کار از طرف خداوند برای آنان انتخاب می شد. در این بین رسول گرامی اسلام، نبی خاتم محمد (صلی ا... علیه وآله وسلم) به خاطر خاتمیت و وسعت و شمول شریعتش در گسترۀ گیتی با دشواریهای بیشتری مواجه گشت، لذا خداوند نیز که اراده فرموده بود آیین او را بر همه راهها برتری بخشید. با نزول تدریجی قرآن رسول اکرم پایدار و مستقیم به رسالت خویش پرداخت و بنیانی را بنا نهاد که اصلها ثابت و فرعها فی السماء می باشد. نزول همه قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا بر قلب رسول خدا به صورت کلیات متجلی شده و سپس برای تثبیت آن در مدت 20 سال یا به قولی 23 سال به تناسب حوادث و شرایط بر رسول خدا (صلی ا... علیه وآله وسلم) تنزیل گردیده است. همچنین با فهم و بررسی دقیق حکمت وحی و تدریجی بودن نزول قرآن این مطلب استفاده می شود که پیامبر گرامی اسلام و مسلمانان برای همۀ اعصار و قرون، همواره مورد عنایت خاص پروردگارند و این رابطه و عنایت از طریق پیامبران می باشد. (اویُرسِلَ رسُولاً) این نزول با ارائه بهترین رهنمودها و اتخاذ متنوع ترین و عالیترین شیوه ها، پیامبر را در جهت رسالت جهانی و تکمیل اهداف الهی کمک می کرد و تدریجی بودنش موجب می گشت آن حضرت با داشتن بهترین پشتوانه دلگرم کننده و با استقامت و پایداری تمام از سوی خداوند یاری شده و به ادای رسالت خویش بپردازد. پژوهش حاضر با بررسی مراحل نزول و حکمتها و اسرارهای آن که عبارتند از تثبیت قلب پیامبر(ص)، همپای حوادث، تفسیر رویدادها، آماده سازی تدریجی جامعه در جهت تربیت اسلامی، کمک به حفظ و فهم قرآن و توجه به منشأ قرآن و اعجاز آن تأثیر نزول تدریجی بر تثبیت قلب پیامبر اسلام (صلی ا... علیه وآله وسلم) را با تکیه بر آیات و روایات مورد بررسی قرار می دهد.

همۀ پیامبران خدا برای هدایت مردم و رسانیدن آنها به کمال یعنی قرب الهی مبعوث گشته اند لیکن با توجه به مقتضیات زمان شیوه های مناسب برای این کار از طرف خداوند برای آنان انتخاب می شد.

در این بین رسول گرامی اسلام، نبی خاتم محمد (صلی ا... علیه وآله وسلم) به خاطر خاتمیت و وسعت و شمول شریعتش در گسترۀ گیتی با دشواریهای بیشتری مواجه گشت، لذا خداوند نیز که اراده فرموده بود آیین او را بر همه راهها برتری بخشید.

با نزول تدریجی قرآن رسول اکرم پایدار و مستقیم به رسالت خویش پرداخت و بنیانی را بنا نهاد که اصلها ثابت و فرعها فی السماء می باشد.

نزول همه قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا بر قلب رسول خدا به صورت کلیات متجلی شده و سپس برای تثبیت آن در مدت 20 سال یا به قولی 23 سال به تناسب حوادث و شرایط بر رسول خدا (صلی ا... علیه وآله وسلم) تنزیل گردیده است.

همچنین با فهم و بررسی دقیق حکمت وحی و تدریجی بودن نزول قرآن این مطلب استفاده می شود که پیامبر گرامی اسلام و مسلمانان برای همۀ اعصار و قرون، همواره مورد عنایت خاص پروردگارند و این رابطه و عنایت از طریق پیامبران می باشد. (اویُرسِلَ رسُولاً)

این نزول با ارائه بهترین رهنمودها و اتخاذ متنوع ترین و عالیترین شیوه ها، پیامبر را در جهت رسالت جهانی و تکمیل اهداف الهی کمک می کرد و تدریجی بودنش موجب می گشت آن حضرت با داشتن بهترین پشتوانه دلگرم کننده و با استقامت و پایداری تمام از سوی خداوند یاری شده و به ادای رسالت خویش بپردازد.

پژوهش حاضر با بررسی مراحل نزول و حکمتها و اسرارهای آن که عبارتند از تثبیت قلب پیامبر(ص)، همپای حوادث، تفسیر رویدادها، آماده سازی تدریجی جامعه در جهت تربیت اسلامی، کمک به حفظ و فهم قرآن و توجه به منشأ قرآن و اعجاز آن

تأثیر نزول تدریجی بر تثبیت قلب پیامبر اسلام (صلی ا... علیه وآله وسلم) را با تکیه بر آیات و روایات مورد بررسی قرار می دهد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :