سه شنبه - 2018 سپتامبر 25 - 15 محرم 1440 - 3 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192796
تاریخ انتشار : 17 مهر 1395 10:34
تعداد بازدید : 105

بررسی جنگ های صليبی و آثار و نتايج آن در اروپا

بررسی جنگهای صليبی و آثار و نتايج آن در اروپا ، عنوان پژوهشی است که پيش رو داريد. هدف از اين پژوهش، کشف دلايلِ درگرفتن جنگ بين دو دين بزرگ جهان، يعنی اسلام و مسيحيت و آثار و پيامدهای اين جنگها در اروپا، ميباشد. میتوان گفت که انگيزه محرک برای انجام چنين پژوهشی، يافتن راهکاری مناسب برای جلوگيری از رخ دادن مجدد اين جنگهاي خونين و از طرفی ممانعت از ايجاد آثار و نتايج ويرانگر، در صورت رخ دادن احتمالی جنگهای صليبی، در دنيای امروز است. اين پژوهش، پژوهشی تاريخی و توصيفی است و به روش کتابخانهای گردآوری شده و مشتمل بر سه فصل است. جنگهای صليبی به مجموعه جنگهايی گفته میشود که لشکرهای اروپای مسيحی با نطق پاپ اوربان دوم و ظاهراَ جهت آزادسازی قبر عيسی - عليهالسلام - در قرون يازدهم تا سيزدهم ميلادی (پنجم تا هفتم هجری قمری) عليه مسلمين به راه انداختند. اوضاع و احوال سياسی ـ اجتماعی اروپا پيش از جنگهای صليبی بسيار آشفته و مشوش بود به طوری که حاکمان و روحانيون هميشه بر سر قدرت با يکديگر در رقابت و کشمکش بودند. وجود جامعهای طبقاتی، فئوداليته، منحصر بودن علمآموزی به طبقههای بالای جامعه و... در سرزمينهای اروپايی سبب عقب افتادگی علمی و فرهنگی در طبقات پايين جامعه که اکثريت را تشکيل می دادند، شده بود و قحطی و خشکسالی و شيوع بيماريهايي همچون طاعون، مردم رنج کشيده اروپا را به سوی نابودی و بدبختی سوق میداد. اين در حالی بود که مسلمين به واسطه آموزههای دين مبين اسلام از نظر علمی، فرهنگی و اجتماعی روز به روز پيشرفت کردند و به خاطر دوری از قرآن و عطرت در مسائل سياسی و حکومتی از نظر سياسی دچار تفرقه و چند دستگی شدند و همين عدم وحدت آنها سبب شد تا پاپ جرأت پيدا کند فکر تصرف سرزمينهای اسلامی را در سر بپروراند و پس از نطقی آتشين مردم بيچاره و شواليههای شهرتطلب را قانع و راقب کند تا به سوی سرزمينهای اسلامی لشکرکشی کنند اما حاکمان اروپايی آنها را در اين راه ياری نکردند. نتيجه اين جنگها برای مسلمين بسيار دردناک و ويرانگر بود ولی اروپاييان را به قله پيشرفت و موفقيت رساند. ثروت سرزمينهای اسلامی به تاراج رفت و آفرينندگی مسلمين در علم خاموش شد و اروپا تحت تأثير فرهنگ اسلامی طی چند قرن چنان پيشرفت کرد که زمينه وقوع رنسانس و انقلاب صنعتی برايش محيا شد.

بررسی جنگهای صليبی و آثار و نتايج آن در اروپا ، عنوان پژوهشی است که پيش رو داريد. هدف از اين پژوهش، کشف دلايلِ درگرفتن جنگ بين دو دين بزرگ جهان، يعنی اسلام و مسيحيت و آثار و پيامدهای اين جنگها در اروپا، ميباشد. میتوان گفت که انگيزه محرک برای انجام چنين پژوهشی، يافتن راهکاری مناسب برای جلوگيری از رخ دادن مجدد اين جنگهاي خونين و از طرفی ممانعت از ايجاد آثار و نتايج ويرانگر، در صورت رخ دادن احتمالی جنگهای صليبی، در دنيای امروز است. اين پژوهش، پژوهشی تاريخی و توصيفی است و به روش کتابخانهای گردآوری شده و مشتمل بر سه فصل است.
جنگهای صليبی به مجموعه جنگهايی گفته میشود که لشکرهای اروپای مسيحی با نطق پاپ اوربان دوم و ظاهراَ جهت آزادسازی قبر عيسی - عليهالسلام - در قرون يازدهم تا سيزدهم ميلادی (پنجم تا هفتم هجری قمری) عليه مسلمين به راه انداختند.
اوضاع و احوال سياسی ـ اجتماعی اروپا پيش از جنگهای صليبی بسيار آشفته و مشوش بود به طوری که حاکمان و روحانيون هميشه بر سر قدرت با يکديگر در رقابت و کشمکش بودند. وجود جامعهای طبقاتی، فئوداليته، منحصر بودن علمآموزی به طبقههای بالای جامعه و... در سرزمينهای اروپايی سبب عقب افتادگی علمی و فرهنگی در طبقات پايين جامعه که اکثريت را تشکيل می دادند، شده بود و قحطی و خشکسالی و شيوع بيماريهايي همچون طاعون، مردم رنج کشيده اروپا را به سوی نابودی و بدبختی سوق میداد.
اين در حالی بود که مسلمين به واسطه آموزههای دين مبين اسلام از نظر علمی، فرهنگی و اجتماعی روز به روز پيشرفت کردند و به خاطر دوری از قرآن و عطرت در مسائل سياسی و حکومتی از نظر سياسی دچار تفرقه و چند دستگی شدند و همين عدم وحدت آنها سبب شد تا پاپ جرأت پيدا کند فکر تصرف سرزمينهای اسلامی را در سر بپروراند و پس از نطقی آتشين مردم بيچاره و شواليههای شهرتطلب را قانع و راقب کند تا به سوی سرزمينهای اسلامی لشکرکشی کنند اما حاکمان اروپايی آنها را در اين راه ياری نکردند.
نتيجه اين جنگها برای مسلمين بسيار دردناک و ويرانگر بود ولی اروپاييان را به قله پيشرفت و موفقيت رساند. ثروت سرزمينهای اسلامی به تاراج رفت و آفرينندگی مسلمين در علم خاموش شد و اروپا تحت تأثير فرهنگ اسلامی طی چند قرن چنان پيشرفت کرد که زمينه وقوع رنسانس و انقلاب صنعتی برايش محيا شد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :