جمعه - 2018 آگوست 17 - 6 ذيحجه 1439 - 26 مرداد 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 194877
تاریخ انتشار : 29 دی 1387 11:40
تعداد مشاهدات : 72

تحقیق پایانی - مدرسه علمیه نورالزهرا(س)

جایگاه شـادی در آیات و روایات- مدرسه علمیه نورالزهرا(س)

پایان نامۀ حاضر با عنوان جایگاه شادی در آیات و روایات میباشد که در آن به دیدگاه قرآن نسبت به شادی و شادی کردن می پردازد و درصدد است تا انواع شادی و اسباب آن را بررسی نموده و آثار مترتب بر هرکدام را باز شناسد. انسان در مقابل عوامل بیرونی و درونی هیجاناتی را از خود بروز میدهد که یکی از این هیجانات شادی است که امر عزیزی است و در زبان قرآن به فرح و سرور ترجمه شده. شادی، فرح، سرور همان احساس خوش و لذت بخشی است که در اثر رسیدن انسان به یکی از اهداف و آرزوهایش بدست می آید. قرآن فرح را به دو گونه مثبت و منفی تقسیم نموده. شادی هایی که سازنده و مثبت باشد برای زندگی انسان لازم است. اولیای خدا توجه خاص به شادی داشته و شادی و شادمانی را یک نیاز اساسی و ضروری دانسته شادی اگرچه خوب است اما نباید چنان باشد که عزت نفس انسان کوچک شود و انسان دچار معصیت شود بنابراین شادی مطلوب دارای آدابی است ا زجمله اینکه صبغه الهی داشته و مقدمۀ رشد باشد و از افراط و تفریط نیز به دور باشد. برای شادی انواع شادی ممدوح و مذموم برشمرده اند که وقوع هرکدام مستلزم اسبابی است که در آیات و روایات بطور جداگانه به آن پرداخته شده است و اما راه های شادی های ممدوح گاه معنوی و گاه مادی است راه های معنوی شادی و نشاط از عمق وجود انسان برمیخیزد که بهتر از هر شادی ناپایدار است و راه های مادی شادی متعلق به اموری است که شیوۀ درست بکارگیری آنها انسان را به شادی واقعی که هدف اصلی شاد بودن و شاد کردن است می رساند هرکدام از انواع شادی به جسم و جان انسان آثاری بر جای می گذارد که بنابر ماهیت شادی می تواند آن آثار گاه مثبت و گاه منفی باشد شادی هایی که مثبت بوده نه تنها مورد مسرور شدن خود انسان می شود بلکه باعث مسرور شدن خداوند نیز می شود و یک آرامش دائمی برای انسان بوجود می آورد که توان مقاومت در تنگناها را به او میدهد و تأثیری که شادیهای منفی بر جای می گذارد چیزی جز اضطراب و ذلت و رسوائی در این دنیا و آخرت نیست. این تحقیق علاوه از بهره گیری از کتب تفسیری و روائی برخی نظرات روانشناسی را نیز مورد توجه قرار داده است.

مدرسه علمیه نورالزهرا(س)

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

جایگاه شـادی در آیات و روایات

 

 

 

1387

مهناز حیدری

 

آقای باقری  

شهربانو محلاتی  

فرح، سرور، شادی.

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

 

پایان نامۀ حاضر با عنوان جایگاه شادی در آیات و روایات میباشد که در آن به دیدگاه قرآن نسبت به شادی و شادی کردن می پردازد و درصدد است تا انواع شادی و اسباب آن را بررسی نموده و آثار مترتب بر هرکدام را باز شناسد.

انسان در مقابل عوامل بیرونی و درونی هیجاناتی را از خود بروز میدهد که یکی از این هیجانات شادی است که امر عزیزی است و در زبان قرآن به فرح و سرور ترجمه شده.

شادی، فرح، سرور همان احساس خوش و لذت بخشی است که در اثر رسیدن انسان به یکی از اهداف و آرزوهایش بدست می آید. قرآن فرح را به دو گونه مثبت و منفی تقسیم نموده. شادی هایی که سازنده و مثبت باشد برای زندگی انسان لازم است. اولیای خدا توجه خاص به شادی داشته و شادی و شادمانی را یک نیاز اساسی و ضروری دانسته شادی اگرچه خوب است اما نباید چنان باشد که عزت نفس انسان کوچک شود و انسان دچار معصیت شود بنابراین شادی مطلوب دارای آدابی است ا زجمله اینکه صبغه الهی داشته و مقدمۀ رشد باشد و از افراط و تفریط نیز به دور باشد. برای شادی انواع شادی ممدوح و مذموم برشمرده اند که وقوع هرکدام مستلزم اسبابی است که در آیات و روایات بطور جداگانه به آن پرداخته شده است و اما راه های شادی های ممدوح گاه معنوی و گاه مادی است راه های معنوی شادی و نشاط از عمق وجود انسان برمیخیزد که بهتر از هر شادی ناپایدار است و راه های مادی شادی متعلق به اموری است که شیوۀ درست بکارگیری آنها انسان را به شادی واقعی که هدف اصلی شاد بودن و شاد کردن است می رساند هرکدام از  انواع شادی به جسم و جان انسان آثاری بر جای می گذارد که بنابر ماهیت شادی می تواند آن آثار گاه مثبت و گاه منفی باشد شادی هایی که مثبت بوده نه تنها مورد مسرور شدن خود انسان می شود بلکه باعث مسرور شدن خداوند نیز می شود و یک آرامش دائمی برای انسان بوجود می آورد که توان مقاومت در تنگناها را به او میدهد و تأثیری که شادیهای منفی بر جای می گذارد چیزی جز اضطراب و ذلت و رسوائی در این دنیا و آخرت نیست.

این تحقیق علاوه از بهره گیری از کتب تفسیری و روائی برخی نظرات روانشناسی را نیز مورد توجه قرار داده است.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :