سه شنبه - 2018 سپتامبر 25 - 15 محرم 1440 - 3 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 195724
تاریخ انتشار : 29 شهریور 1395 11:37
تعداد بازدید : 318

تحقيق پاياني درسه علميه كوثر ورامين

بررسي رفقهي و حقوقي رحم اجاره ا ي

در حالی که بسیاری از موضوعات مستحدث پاسخی فراتر از یک آری یا نه از دانش فقه نمی جویند به موضوعاتی برخورد می کنیم که به لحاظ تنوع و گستردگی به پاسخ هایی چندگانه نیازمندند. موضوع باروری های مصنوعی از جمله این موضوعات است. در این تحقیق سعی کردیم به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی این رویداد جدید و آثار آن بپردازیم. و نتایج ذیل حاصل این بررسی است: 1- به موجب قرارداد مادر جانشینی، یک زن (مادر جانشین) در مقابل یک زوج (والدین حقیقی) موافقت می کند که جنین را برای آنان حمل کرده، بچه را به دنیا آورده و او را به مجرد تولد یا اندکی بعد به آن زوج تسلیم نماید. 2- مهمترین دلایل رجوع به مادر جانشین عبارتند از : ناباروری، حفظ سلامتی زن و جنین، پیشگیری از نقایص ژنتیکی و دلایل اجتماعی. 3- وجود قرارداد برای تشخیص اشخاصی که از نظر ژنتیکی با بچه در ارتباطند و تعیین تعهدات طرفین و برطرف نمودن شبهه زنا در مورد مادر جانشین و اثبات نسب طفل، ضروری به نظر میرسد. 4- قرارداد مادر جانشین در زمره عقود عهدی قرار می گیرد زیرا در این قرارداد، تملیک صورت نمی گیرد و حق عینی ایجاد نمی گردد بلکه باعث ایجاد تعهد برای یک طرف یا طرفین می گردد. 5- از نظر ماهیت حقوقی به نظر می رسد قراداد جانشین، قراردادی مستقل با مقتضا و آثار مخصوص به خود می باشد، مقتضای اصلی این قرارداد، تعهد مادر جانشین به حمل کودک به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل پس از تولد به آنان است. 6- در صورتی که قرارداد مادر جانشین شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد می توان حکم به صحت آن کرد. 7- قراداد مادر جانشین با حق شوهر وی تعارض دارد و باید قبل از انعقاد قرارداد نظر و اجازه او را کسب نمود. اما این قرار داد با حق طفل شیرخوار مادر جانشین تعارض ندارد زیرا؛ شیردادن کودک به وسیله مادر واجب نیست و برای او حقی ایجاد نشده که در تعارض با تعهدات مادر جانشین قرارگیرد مگر در صورتی که تغذیه طفل بغیر از شیر مادر و از طریق دیگری ممکن نباشد که در اینجا نفوذ قرارداد منوط به اجازه ولی کودک خواهد بود. 8- روابط مرد و زن به دو دسته تقسیم می شود: 1- استمتاع و بهره وری، 2- تولید نسل بدون تماس جنسی، در قسم اول آیات، روایات بنای عقلا و قوانین همه کشورها مبنی بر این است که تماس جنسی باید ضابطه مند و بر اساس روش های مقرر مذهبی یا قانونی صورت گیرد. در قسم دوم آرا و نظریه های مختلفی بیان شده است. در مجموع می توان گفت که از آیات، روایات و قواعد فقهی و اصولی نمی توان چنین برداشت کرد که تناسل فقط در صورت وجود رابطه زوجیت جایز و مشروع است. با این وجود هنوز این سؤال باقی است که برای تجویز حیاتی ترین مسأله انسانی، اکتفا به صرف اصول و تفاسیر فقهی و حقوقی کافی است؟ لذا به دلایل احتیاط در امر فرج و فرزند آوری، دستیابی به اهداف تولید نسل از دیدگاه قرآن، لغو نبودن تشریع نکاح، رعایت اصول اخلاقی و ناشناخته بودن بعضی از پارامترهای موضوع؛ می توان گفت که تولید مثل با کمک ابزار پزشکی در مورد غیر زوجین. اگرچه در بعضی از صور حرام و ممنوع نیست، اما مغایر با احتیاط وجوبی در فقه و اغراض قانونگذار است. 9- فقها در رویارویی با این پدیده نوین از نظر جایز شمردن یا ممنوع دانستن آن به چند گروه تقسیم شده اند: منع مطلق، جواز مطلق، منع مطلق جز بین زوجین یه شرط رعایت شرایطی؛ جواز مطلق بین زوجین و منع مطلق بین بیگانگان و جواز مطلق بین زوجین و جواز برخی حالات (مثل لقاح آزمایشگاهی) بین بیگانگان که نظر برگزیده این تحقیق نیز می باشد. 10- در موارد جواز باروری های پزشکی، لمس و نگاه به جنس مخالف جهت درمان جایز است. در مورد کشف عورت، به دلیل وجود عسر و حرج ناشی از ناباروری بر خانواده و با رعایت مراتب ضرورت، نگاح و لمس جایز است. در مورد رحم جانشین لازم است از کشف عورت پرهیز شود. پیشنهاد شده است که پزشک معالج، وی را در صورتی که بی شوهر باشد (چنانکه بهره گیری از رحم چنین زنانی توصیه شده) به عقد موقت درآورد. 11- باروری های پزشکی بین زوجین جایز است، خواه حمل جنین توسط زوجه صاحب تخمک صورت پذیرد یا همسر دوم و یا زن بیگانه. 12- باروری آزمایشگاهی بین اسپرم و تخمک غیر زوجین برای تولید مثل جایز نیست. 13- ماهیت نسب چه پدری و مادری از دیدگاه قرآن، روایات و قوانین همان برداشت عرفی از نسب است، یعنی رابطه ای اعتباری که از پیدایش فرزند از سلول جنسی انسان دیگر انتزاع می شود. 14- فرزند ناشی از انتقال جنین و حمل توسط زن بیگانه، به صاحب اسپرم و تخمک ملحق می شودو صاحب رحم به رغم محرمیت اش با فرزند، مادرنسبی محسوب نمی شود. گروهی از فقها مادر جانشین را مادر رضاعی طفل می دانند.

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدیبررسي  فقهي و حقوقي  رحم اجاره اي  
1395زهرا خانقاهيسميه اذين مهر عذرا خليلي  رحم اجاره ای، مادر جانشین، ارث، نسب، فقه و حقوق

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهمسئله اهدای گامت و رحم اجاره ای در شمار مسائل نو پیدای حقوقی است که در مکاتب مختلف حقوقی اصل مشروعیت و آثار ناشی از آن مورد بحث اندیشمندان و صاحب نظران قرارگرفته است. بدیهی است که این مسأله در نظام فقهی اسلام و به ویژه امامیه نیز قابل طرح و چاره جویی باشد. در این نوشتار پس از تبیین وجوه مختلف موضوع از یک سو سعی شده با ملاحظه ادله معتبر فقهی، مشروعیت رجوع به حالت مادر جانشین اثبات گردد و از دیگر سو نظریات مختلف فقیهان بر مبنای قواعد فقهی و اصول منطقی پذیرفته شده در نظام حقوقی اسلام، مورد نقد و بررسی قرارگیرد. علاوه بر این یکی ازچالش های عمده فراروی این موضوع یعنی مسئله نسب نیز مطمح نظر قرار گرفته و از طریق تبیین کلیات حقوق خانواده همچون ارث، رضاع و قرابت در جستجوی یافتن راه حل مشروع و قانونی برای اثبات نسب فرزند متولد شده از رحم اجاره ای و همچنین شناخت احکام و آثار ناشی از آن برآمده ایم.
 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :