يکشنبه - 2018 اکتبر 21 - 11 صفر 1440 - 29 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 197924
تاریخ انتشار : 30 آذر 1395 8:46
تعداد بازدید : 177

مدرسه علمیه قبا

دنیا از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه و بررسی دیدگاه های انحرافی

درزندگی انسان مسائلی نقش اساسی دارند که از دیرباز مورد توجه دانشمندان وخردمندان واقع شده است که (دنیا)وچگونگی زندگی درآن از جمله این مسائل است باید توجه داشت که محققان وصاحبنظران هر یک براساس نگرش وجهان بینی خود تعاریف متناقضی را در این زمینه ارائه دادهاند .مثلابرخی ازمکاتب نسبت به دنیا با دیده بدبینانه می نگرند ونظام موجود را نظام اُحسن نمی دانند وبرخی دیگر انسان را موجودی صد در صد بیگانه با جهان می دانند که هیچ گونه پیوند وخویشاوندی با جهان ندارد وحتی برخی از مسلمانان براساس آیات وروایات در این زمینه دنیا را مذموم وناپسند می دانند وعدهای آن راممدح معرفی می نمایند .با مروری بردوران حکومت امام علی می بینیم که آن حضرت با سه گروه اصحاب جمل واصحاب صفین وخوارج به مخالف برمی خاستند.

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه قبا

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

دنیا از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه و بررسی دیدگاه های انحرافی

 

1390

سمیه سیاری نمین

طاهره کشوادی

طوبی شاکری

دنیا ،دنیای ممدوح،دنیای مذموم

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

 

درزندگی انسان مسائلی نقش اساسی دارند که از دیرباز مورد توجه دانشمندان وخردمندان واقع شده است که (دنیا)وچگونگی زندگی درآن از جمله این مسائل است باید توجه داشت که محققان وصاحبنظران هر یک براساس نگرش وجهان بینی خود تعاریف متناقضی را در این زمینه ارائه دادهاند .مثلابرخی ازمکاتب نسبت به دنیا با دیده بدبینانه می نگرند ونظام موجود را نظام اُحسن نمی دانند وبرخی دیگر انسان را موجودی صد در صد بیگانه با جهان می دانند که هیچ گونه پیوند وخویشاوندی با جهان ندارد وحتی برخی از مسلمانان براساس آیات وروایات در این زمینه دنیا را مذموم وناپسند می دانند وعدهای آن راممدح معرفی می نمایند .با مروری بردوران حکومت امام علی می بینیم که  آن حضرت با سه گروه  اصحاب  جمل  واصحاب  صفین  وخوارج  به  مخالف  برمی خاستند. تحقیق حاضر از روش فیش برداری کتابخانه ای استفاده شده ودیدگاه های مختلف دراین زمینه   جمع آوری گردیده است ونتایج بدست آمده عبارت است از:حقیقت دنیا عبارت است اززمین و هرچه درآن است وبطورکل هرچه مسخر دست آدمی است که انسان در مدت حیات خود نسبت به آن میل ورغبت دارد.که  این میل ورغبت گاه مربوط به اموری است که علا وه بر بهره وحظ معنوی در این حیطه ثمره ونتیجه اش درآخرت نصیب انسان میگردد،که اگر انسان به قدر ضرورت برای رسیدن به آن تلاش کند مانند:(تلاش برای بقاءنسل وتامین معاش و....)نهتنها از امور مذموم به شمار نمی رود،بلکه مطابق آیات وروایات از جمله عبادات محسوب     می شود .اما اگر این سعی وتلاش از حد ضرورت فراتر رود وعلاقه ی انسان نسبت به این امور جهت بهره و       حظ صرفا مادی باشد ،در آخرت نیز ثمره ونتیجه اش به همراه نخواهد داشت و به لحاظ  عقل و شرع این تلاش مذموم وناپسند است.رساله حاضر بدان امید تدوین گردیده که خداوند ما را از زمره کسانی قرار دهد که به پیروی از ارشادات مولایمان ،دنیا را حقیر و کوچک در نظر آورده و معنویات ولذات روحی رابرای برخورداری از نعمات آخروی و در راس آن رضوان الهی ،عظیم وبزرگ بدانیم وبا آشنایی بامعرف آیات قرآن ونهج البلاغه اسوه پرهیزکاران روش زندگی خود را انتخاب کرده و فرمانبردار آن او امر ونواهی  باشیم.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :