يکشنبه - 2018 اکتبر 21 - 11 صفر 1440 - 29 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 197929
تاریخ انتشار : 30 آذر 1395 9:5
تعداد بازدید : 186

مدرسه علمیه قبا

نحوه شکل گیری ونفوذ مسیحیت صهیونیسم در ساختارنظام بین الملل

مسیحیان صهیونیسم معتقدند که قوم برگزیده خداوند (بنی اسرائیل)بعد از برگشت به سرزمین پدری خود به دولت موعود اسرائیل را تشکیل داده ومقدمات ظهور مسیح را فراهم خواهند کرد وبا ظهور آن حضرت ،یهودیان ومسیحیاندوباره متولد شده هزار سال بر دنیا حکومت خواهند نمود.این جریان ، باالهام گیری از چنین تفکری اهداف و راهبردهای خود در صحنه سیاست جهانی ، از جمله ، حمایت همه جانبه وقاطعانه از رژیم اشغالگر از قدس(اسرائیل)استیلا برکشورهای اسلامی منطقه وپیگیری سیاست یک جانبه گرایی در تعاملات بین المللی محصوص از سوی امریکا و....را پیگیری کرده وبا به خدمت گرفتن ابرازهای مختلف سیاسی،فرهنگی،اقتصادی، وارتباطی ،درپی آنند که سیستم جهانی ونظام بین المللی را در استای آمال خود –با شتاب فزایندهای –به پیش ببرند.

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه قبا

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

نحوه شکل گیری ونفوذ مسیحیت صهیونیسم در ساختارنظام بین الملل

 

1392

بتول سبزآبادی

محبوبه تیموری

فرزانه نیکوبرش

مسیحیت صهیونیسم، نو محافظه کاران امریکا، نظام جهانی ،کاتولیک ، ارتودکس،پروتستان ، اصول گرای مسیحیت.

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

 

مسیحیان صهیونیسم معتقدند که قوم برگزیده خداوند (بنی اسرائیل)بعد از برگشت به سرزمین پدری خود به دولت موعود اسرائیل را تشکیل داده ومقدمات ظهور مسیح را فراهم خواهند کرد وبا ظهور آن حضرت ،یهودیان  ومسیحیاندوباره متولد شده هزار سال بر دنیا حکومت خواهند نمود.این جریان ، با الهام گیری از چنین تفکری    اهداف و راهبردهای خود در صحنه سیاست جهانی ، از جمله ، حمایت همه جانبه وقاطعانه از رژیم اشغالگر از    قدس(اسرائیل)استیلا برکشورهای اسلامی منطقه وپیگیری سیاست یک جانبه گرایی در تعاملات بین المللی     محصوص از سوی امریکا و....را پیگیری کرده وبا به خدمت گرفتن ابرازهای مختلف سیاسی،فرهنگی،اقتصادی،    وارتباطی ،درپی آنند که سیستم جهانی ونظام بین المللی را در استای آمال خود با شتاب فزایندهای به پیش ببرند.

از این رواین پژوهش با روش توصیفی تبینی ودر چارچوب مطالعه ای کتابخانهای ،مبتنی براین فرضیه که مسیحیت صهیونیستم در ساختار نظام بین الملل نفوذ فزایندهای دارد به این سوال پاسخ می دهد که ساختار    نظام بین الملل چرا وچگونه از صهیونیستم مسیحی رسوخ پذیر است.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :