چهارشنبه - 2018 ژولاي 18 - 6 ذيقعده 1439 - 27 تير 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 89417
تاریخ انتشار : 2 شهریور 1391 10:53
تعداد مشاهدات : 510

تحقيق پاياني سطح دو (كارشناسي) مدرسه‏ علميه‏ امام خميني (ره)

علل دين گريزي و راه هاي پيشگيري ازآن از منظر اسلام

موضوع تحقيق علل دين گريزي و راههاي پيشگيري از آن از منظر اسلام مي باشد. هر مكتبي براي سعادت و تكامل انسان برنامه اي عقيدتي، اخلاقي و عملي ارائه مي دهد كه به مجموعة آن دين گفته مي شود.

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه امام خمینی(ره)-رباط کریم

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

علل دين گريزي و راههاي پيشگيري ازآن از منظر اسلام

1391

ام كلثوم كرمي زرندی

سیده کبری قاسمي

سيد مجتبي تديّن

دين، دين گريزي، ضرورت وجود دين، كاركرد دين، جهل و ناآگاهي، فقر، تهاجم فرهنگي، حصول معرفت، تزكيه.

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

موضوع تحقيق علل دين گريزي و راههاي پيشگيري از آن از منظر اسلام مي باشد. هر مكتبي براي سعادت و تكامل انسان برنامه اي عقيدتي، اخلاقي و عملي ارائه مي دهد كه به مجموعة آن دين گفته مي شود. در اصطلاحِ قرآن كريم، دين همان «روش زندگي» است كه در فطرت مردم به وديعه گذاشته شده و انسان ذاتاً به آن گرايش داشته و در پرتو رهنمودهاي آموزه هايش تربيت مي شود. اما امروزه متاسفانه پيوسته عواملي به صورت پيدا و پنهان دين داري افراد جامعه به ويژه نسل جوان را تهديد مي كند و موجب فاصله گرفتن اين نسل از آموزه هاي ديني مي شود. در اين نوشتار اين علل بررسي مي شود.

با توجه به اينكه دين گريزي دغدغه اي آشنا و غم انگيز براي جمع پرشماري از خانواده ها و عقده اي ناگشوده در قلوب خيل كثيري از خداباوران است و كشف آسيب هاي موجود در روش و محتواي هدايت ديني نسل نو آرزوي ديرين دين مداران است، از اين رو شايسته است كه موضوع دين گريزي در جهان امروز به ويژه در جامعة فعلي ما، به طور جدي بررسي و علت يابي شود.

نوع اين تحقيق توصيفي ـ تحليلي است و ماهيت آن كاربردي است و ابزارهاي گردآوري داده ها مبتني بر استفاده از مقالات، سايت هاي مختلف، كتاب هاي گوناگون كه از مهمترين آنها كتب ديني و جامعه شناختي مي باشد و همچنين حاصل مطالعات نگارنده است.

در اين تحقيق نيز به منظور تبيين بهتر مطلب در ابتدا به طور فشرده كلياتي از دين از جمله معنا و مفهوم دين، ضرورت وجود دين و كاركردهاي دين سخن به ميان آمده. سپس در فصل دوم به عوامل دين گريزي پرداخته شده كه اين عوامل را مي توان به علل درون ديني و برون ديني تقسيم كرد. مراد از علل درون ديني آنهايي است كه به ذات دين، نحوة رويكرد به دين و فهم و تلقي از دين و نوع معرفت ديني مربوط مي شود مانند نارسايي مفاهيم ديني، جهل و ناآگاهي دربارة دين، اكراه و اجبار دردين و... و مراد از علل برون ديني آنهايي است كه به عوامل فردي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي پيوند خورده با دين و عالمان ديني مربوط مي شود مانند رفتار خودكامه از جانب متوليان دين، عملكرد عالم نمايان، ناداري و فقر، تهاجم فرهنگي و... مي باشد و در فصل سوم نيز به 8 اصل از اصول پيشگيري از دين گريزي از جمله اصل حصول معرفت ديني، تزكيه، تشويق به تفكر اصلاح و ايجاد زمينه و... پرداخته شده است.


 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :